2 Eylül 2009 Çarşamba

Oğlak Olacak Oğlum Benim...:)

Hiç oğlak burcu erkeği görmedik değil ama karakteristik özelliklerine fazla odaklanmamışım demekki... Oğlak burcunu araştırma gereği duydum...
Oğlak bebeği, oğlak kadını, oğlak erkeği demeksizin en oğlak yönleri çıkardım...
Çok korkutuluyorum, inatçı oğlak erkeği ile başaçıkmanın zorluklarını çok dinliyorum bu günlerde...
Bi bakalım dedim neymiş bu burç...

http://www.astroloji.org/oglak1.asp linkinden alıntı :

OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak)
 • Öncü nitelikteki Oğlak burcunun insanları eylemci bir ruha sahiptir.
 • Kararlı, sebatlı ve inatçı yapıları sayesinde, girdikleri yoldan, kilitlendikleri hedeften vazgeçmeleri mümkün değildir.
 • Liderlik ve kural koyma özellikleri taşıyan Oğlak, genellikle yönetici ya da idareci konumundadır.
 • Pragmatik yapısı sayesinde, hedeflediğine ulaşmak için muhakkak bir yöntem geliştirir.
 • Dağ keçisiyle sembolize edilen Oğlak, tepelere tırmanmak için metodik yöntemler, sağlam araçlar kullanır.
 • Statüko ve otorite Oğlak burcunu etkiler. İnisiyatif kullanabilirliği ve sorumluluk almaktan kaçınmaması başarısının temel anahtarıdır.
 • Takdir edilmek ve saygı duyulmak ihtiyacı yoğun olan Oğlak, zayıf yanlarını, beceriksizliklerini açığa çıkarmaktan hoşlanmaz. Bu sahte gurur, genellikle insanlarla mesafeli bir ilişkinin doğmasına neden olur.
 • Savunmacı ve kendinden emin tavrının altında kimi zaman özgüven eksikliği de hissedilebilir. Güvensizliği ve korkuyu zayıflık olarak nitelendiren Oğlak, bu duyguların kendisinde de olabileceğini kabul bile etmek istemez.
 • Oğlak insanları her tecrübenin, kendilerine olası katkılarını hesap eder. Fiziksel eylem, duygusal analiz ve mantık yürütme her zaman daha sonradan gelir. Özellikle deneyimlerinden elde ettikleri elle tutulur avantajları saptamak, harekete geçirici bir unsurdur.
 • Oğlak istediği amaca ulaşacağını düşündüğü zaman, hiç yorulmadan, uzun saatler boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabilir. Eğer verilen emeğin sonunda bir çıkar yoksa, Oğlak için çalışmanın da anlamı kalmaz.
 • Espri yeteneği ve duygusu oldukça gelişkin olan Oğlak insanı, kendisi espri malzemesi olduğu zaman şiddetle tepki gösterir.
 • Yapılanma ve gerçeklik gezegeni Satürn tarafından yönetilen Oğlak yaşamın her alanındaki sınırlarını bilmek ve anlamak ihtiyacındadır.
 • Erken yaşlardan itibaren geleneksel değerlere, kurallara ve düzenlemelere, topluma paralel düşünce ve davranış şekline kolayca adaptasyon sağlar. Daha sonra kişisel yaşantısında bunları reddetse bile, amaçlarına ulaşmak için sistemin içinde bulunmayı tercih eder.
 • Oğlak bir sistem, kısıtlamalar, kurallar ve düzenlemeler olmadan, amaçlarına ulaşmakta zorluk çeker ve hatta yolunu kaybedebilir. Kurallar ve düzenlemeler ile, içinde bulunduğu sistemi ve toplumsal yapıyı anlamaya çalışır. Oğlak için bir şeyin gerçekliği anlaşıldığında, onu manipüle etmek ve kontrol altına almak çok daha kolaydır. Bu yaklaşım genellikle Oğlakların iş dünyasında öne çıkmalarının en temel nedenidir.
 • Genellikle Oğlak yaşından daha büyük gösterir ve gerçekten de yaşına göre çok daha olgundur.

Hiç yorum yok: